Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Πρακτικά Συνεδρίων


Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

[P1]  D. Tsanakas, A. Safigianni: Vereinfachte Methode zur Berechnung der elektromagnetischen Kurzchlußkräfte in SF6- isolierten Dreileiter -Kapselungen. 34 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Hochschule Ilmenau, Deutschland, 23-27.10.1989, Hl, S. 81-84.

[P2]  A. Safigianni, D. Tsanakas: Vereinfachte Methode zur Berechnung der Verluste in Dreileiterkapselungen. 37 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Hochschule Ilmenau, Deutschland, 21-24.9.1992, Hl, S. 266-273.

[P3]  A. S. Safigianni, G. J. Salis: A combined long-term method for radial MV networks. CIRED 15 International conference on electricity distribution, Nice (France), 1-4 June 1999, paper 5/w3.

[P4]  A. S. Safigianni, G. J.Salis: Combined long-term optimization of radial primary distribution networks. IEEE Power Tech 99, Budapest, 29 August-2 September 1999, paper BPT99-035-15.

[P5]  A.S.Safigianni: Technical optimization of a secondary power distribution system. IASTED International Conference, Rhodes, Greece, 3-6 July 2001, pp. 430-434.

[P6]  A. S. Safigianni, G. J. Salis: Optimum long-term planning of a primary power distribution network. IASTED International Conference, Crete, Greece, 25-28 June 2002, pp. 125-130.

[P7]  A. S. Safigianni: Optimization of a secondary power distribution system. Med Power 2002, Athens, Greece, 4-6 November 2002, paper MED02/040.

[P8]  A. Safigianni, C. Tsompanidou: Measurements of the electric and magnetic fields due to the operation of indoor power distribution substations.UPEC 2003, Thessaloniki, 1-3 September 2003, pp. 217-220.

Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στην Ημερίδα του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ με θέμα: Περιβαλλοντικά θέματα γραμμών και Υποσταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έγινε στην Ξάνθη στις 29/6/2005.

[P9]  A. S. Safigianni, A. Kostopoulou, Electric and magnetic field measurements in an indoor electric power substation. JAPMED’4, Cairo, Egypt,17-20 September 2005, pp.77-78.

[P10]  A. S. Safigianni, C. Tsompanidou, Electric and magnetic field measurements in an outdoor electric power substation. Sixth IASTED International Conference EuroPES 2006, Rhodes, Greece, 26-28 June 2006, pp. 20-27, paper 521-025.

[P11]  Stavros K. Pournaras , Yannis G. Iliades , Anastasia S. Safigianni, Night lighting of the Byzantine fortification and surrounding area at Philippi. Urban Nightscape 2006 Conference, Athens, Greece, 21-23 September 2006.

[P12]  Anastasia S. Safigianni, Stavros K. Pournaras, Virtual Laboratory Arrangement for Measuring Characteristic Power System Quantities. International Conference on Engineering Education, University of Coimbra, Portugal, 3-7 September 2007, paper 34.

[P13]  Stavros K. Pournaras , Yannis G. Iliades , Anastasia S. Safigianni, Night lighting of the Byzantine fortification and surrounding area at Philippi. Light Pollution and Urban Lighting International Symposium, Istanbul Kültür University, Turkey, 6-8 September 2007, pp. 167-179.

[P14]  A. S. Safigianni, V. A. Sarris, Economical estimation of the maintenance of distribution transformers. Eighth IASTED International Conference EuroPES 2008, Corfu, Greece, 23-25 June 2008, paper 608-006, pp. 73-77.

[P15]  A. S. Safigianni, G. N. Koutroumpezis, G. S. Demetzos, J. G. Kendristakis: Investigation of the Distributed Generation Penetration in a Medium Voltage Distribution Network. Med Power 2008, Thessaloniki, Greece, 2-5 November 2008, paper MED08/207.

[P16]  G. N. Koutroumpezis, A. S. Safigianni: Optimum Distributed Generation Penetration into a Distribution Network. IEEE PowerTech 2009, Bucharest, 28 June-2 July 2009, paper 360.

[P17]   A. S. Safigianni, A. I. Spyridopoulos, V. L. Kanas: Electric and Magnetic Field Measurements in a High Voltage Center. 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2011), Rome, 7-12 May 2011, paper 38.

[P18]   A. S. Safigianni, A. I. Spyridopoulos, G. N. Koutroumpezis: Distributed Generation Penetration In A Large-Scale Medium-Voltage Network. 11th IASTED European Conference on Power and Energy Systems (EuroPES 2012), Napoli, Italy, 25-27 June 2012, paper 775-045.

[P19]   A. S. Safigianni, V. C. Poulios, G. N. Koutroumpezis: Penetration of Mixed Distributed Generators in a Medium Voltage Network. 47th International Universities’ Power Engineering Conference (UPEC 2012), London, 4-7 September 2012, paper 271.

[P20]   A. S. Safigianni and A. M. Tsimtsios: Electric and Magnetic Fields due to the Operation of Roof Mounted Photovoltaic Systems. 34th Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Stockholm, Sweden, 12-15 August 2013, paper 130319123152, pp. 1908-1911.

[P21]   V. C. Nikolaidis, Ν. Savvopoulos, Α. S. Safigianni and C. D. Vournas: Adjusting Third Zone Distance Protection to avoid Voltage Collapse, 18th Power Systems Computation Conference (PSCC'14), Wroclaw, Poland, 18-22 August 2014, paper 223.

[P22]   F. L. Pavlidou, A. S. Safigianni, C. K. Filelis-Papadopoulos, G. A. Gravvanis, V. C. Nikolaidis: Distributed Generation Influence on a Network Voltage Profile, 9th MedPower 2014, Athens, Greece, 2 - 5 November 2014, paper 136.

[P23]   V. C. Nikolaidis, C. Arsenopoulos, A. S. Safigianni, C. D. Vournas: A Distance Based Protection Coordination in Distribution Systems with Distributed Generators, 19th Power System Computation Conference (PSCC'16), Genoa, Italy, 20-24 June 2016, paper 910.

[P24]   A. M. Tsimtsios, A. S. Safigianni: Optimization of a Medium Voltage Power Distribution Network’s Reliability Indices, 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2016), Florence, Italy, 7-10 June 2016, paper 17.

[P25]   T. A. Papadopoulos, G. T. Giannakopoulos, V. C. Nikolaidis, A. S. Safigianni, I. P. Panapakidis: Study of Electricity Load Profiles in University Campuses: The Case Study of Democritus University of Thrace, 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016), Belgrade, Serbia, 6-9 November 2016, paper 036.

[P26]   V. Nikolaidis, A. Karaolanis, T. Papadopoulos, A. Safigianni: Transient Stability Considerations in a Real Distribution System with Distributed Generators, 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016), Belgrade, Serbia, 6-9 November 2016, paper 038.

[P27]   V. C. Nikolaidis, N. Papanikolaou, A. S. Safigianni, A. G. Paspatis, G. C. Konstantopoulos: Influence of Fault-Ride-Through Requirements for Distributed Generators on the Protection Coordination of an Actual Distribution System with Reclosers, 12th IEEE Power and Energy Society PowerTech Conference, PowerTech Manchester 2017, 18-22 June 2017, paper 039.

Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

[Σ1]  Α. Μπαλουκτσής, Α. Σαφιγιάννη, Δ. Τσανάκας: Ρεύματα βραχυκυκλώσεως με στατιστικές μεθόδους-Δυνάμεις βραχυκυκλώσεως σε ζυγούς SF6. Επιστημονική συνάντηση Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, Αθήνα, 3-4 Απριλίου 1986.

[Σ2]  Δ. Τσανάκας, Α. Μπαλουκτσής, Α. Σαφιγιάννη, Σ. Αποστολίδου: Ελαχιστοποίηση απωλειών δικτύων μέσης τάσεως. Τεχνική συνάντηση Δ.Ε.Η. για θέματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Αθήνα, 27-28 Φεβρουαρίου 1989.

[Σ3]  A. Σαφιγιάννη, Γ. Σαλής: Βέλτιστος διαχρονικός σχεδιασμός δικτύου διανομής Μ.Τ. «Σύνοδος Αθήνα '97» της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 1997, σελ. 271-281.

[Σ4]  A. Σαφιγιάννη, Γ. Σαλής: Βέλτιστη τοποθέτηση ρυθμιστών τάσης σε δίκτυο διανομής μέσης τάσης. «Σύνοδος Αθήνα '99» της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου 1999.

[Σ5]  Α. Σαφιγιάννη, Β. Σαρρής: Αξιολόγηση επιβεβλημένης ή μη συντήρησης μετασχηματιστών διανομής. «Σύνοδος Αθήνα 2002» της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2002, σελ. 111-117.