Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι


 

Διδάσκεται ως υποχρεωτικό στο 8ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (2 ώρες θεωρία, 1 ώρα ασκήσεις, 2 ώρες εργαστήρια εβδομαδιαίως).

 

Περίγραμμα Ύλης

Μονοφασικά εναλλασσόμενα ρεύματα: κυκλώματα, τάσεις, εντάσεις, ισχύς, αντιστάθμιση, μετασχηματισμοί συνδέσεων. Πολυφασικά συστήματα: διφασικά, τριφασικά, ασύμμετρη και συμμετρική φόρτιση. Στοιχεία συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Παράμετροι γραμμών μεταφοράς: αντίσταση, αυτεπαγωγή, χωρητικότητα. Εξισώσεις, ισοδύναμα κυκλώματα, γενικευμένες σταθερές και αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς. Ισχύς, απώλειες, κυκλικά διαγράμματα, μηχανικά χαρακτηριστικά και υπολογισμός διατομής αγωγών γραμμών μεταφοράς. Σύστημα ανά μονάδα. Ροή ενεργής και άεργης ισχύος. Ανάλυση ροής φορτίου. Μετρήσεις τάσεων, εντάσεων και ισχύων στα τριφασικά συστήματα.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Δ. Τσανάκα "Εισαγωγικά κεφάλαια στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας", Πάτρα, 2006.
 • Β. Παπαδιά "Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Μόνιμη κατάσταση λειτουργίας", Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 1999.
 • Α. Σαφιγιάννη "Σημειώσεις συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας - 1. Ανάλυση ροής φορτίου, 2. Πτώση τάσης σε δίκτυα διανομής", Ξάνθη, 2007.
 • J.J. Grainger, W.D. Stevenson, Jr. "Power System Analysis", McCraw-Hill, Singapore, 1994.
 • Δ. Λαμπρίδη-Π. Ντοκόπουλου-Γ. Παπαγιάννη "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Τόμος Aʹ", Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσ/νίκη, 2006
 • B.M. Weedy, B.J. Cory "Electric Power Systems", John Wiley and Sons, Chichester, 1998.
 • Turan Gönen Modern Power System Analysis, John Wiley and Sons, New York, 1988.
 • Turan Gönen Electric Power Transmission System Engineering, John Wiley and Sons, Singapore, 1988.
 • W.D. Stevenson, Jr. Elements of Power System Analysis, McCraw-Hill, 3rd Ed., Tokyo, 1975.
 • Olle I. Elgerd Electric Energy Systems Theory: an Introduction, McCraw-Hill, New Delhi, 1979.
 • Siemens Electrical Engineering Handbook, John Wiley and Sons, Great Britain, 1987.

 

Τρέχουσα διδασκαλία