Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙI


Διδάσκεται ως υποχρεωτικό στο 9ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (2 ώρες θεωρία, 1 ώρα ασκήσεις, 2 ώρες εργαστήρια εβδομαδιαίως).

 

Περίγραμμα Ύλης

Υπολογισμός πτώσης τάσης σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ρύθμιση τάσης. Συμμετρικές συνιστώσες. Μέτρηση συμμετρικών συνιστωσών. Ισοδύναμα κυκλώματα των στοιχείων του δικτύου σε συμμετρικές συνιστώσες. Ανάλυση συμμετρικών και ασύμμετρων σφαλμάτων. Ρεύματα βραχυκυκλώσεως και λειτουργικές υπερτάσεις. Υπολογισμός ρευμάτων και ισχύος βραχυκυκλώσεως διασυνδεδεμένων συστημάτων βάσει του διεθνούς κανονισμού ΙΕC 909. Στοιχεία στατικής και μεταβατικής ευστάθειας.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Δ. Τσανάκα "Συμμετρικές συνιστώσες και ανάλυση σφαλμάτων στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας", Ξάνθη, 2006.
 • Δ. Τσανάκα " Εργαστήριο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας", Ξάνθη, 1998.
 • Α. Σαφιγιάννη "Σημειώσεις συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας - 1. Ανάλυση ροής φορτίου, 2. Πτώση τάσης σε δίκτυα διανομής", Ξάνθη, 2007.
 • J.J. Grainger, W.D. Stevenson, Jr. "Power System Analysis", McCraw-Hill, Singapore, 1994.
 • H. Happoldt - D. Oeding "Elektrische Kraftwerke und Netze", Springer-Vereag, Funfte Auflage, Berlin, 1978.
 • Hosemann - Boeck "Crundlagen der Εlektrischen Energietechnik", Springer - Verlag, Zweite Auflage, Βerlin, 1983.
 • Turan Gönen "Electric Power Distribution System Engineering", McCraw-Hill, Singapore, 1987.
 • Turan Gönen "Modern Power System Analysis", John Wiley and Sons, New York, 1988.
 • Turan Gönen "Electric Power Transmission System Engineering", John Wiley and Sons, Singapore, 1988.
 • Ν. Βοβού και Γαβριήλ Γιαννακόπουλου "Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας", Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσ/νίκη, 2008.
 • Δ. Λαμπρίδη-Π. Ντοκόπουλου-Γ. Παπαγιάννη "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Τόμος Aʹ", Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσ/νίκη, 2006.
 • B.M. Weedy, B.J. Cory "Electric Power Systems", John Wiley and Sons, Chichester, 1998.
 • Olle I. "Elgerd Electric Energy Systems Theory: an Introduction", McCraw-Hill, New Delhi, 1979.

 

Τρέχουσα διδασκαλία