Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών


Διδάσκεται ως υποχρεωτικό στο 6ο εξάμηνο κορμού (2 ώρες θεωρία, 1 ώρα ασκήσεις, 2 ώρες εργαστήρια εβδομαδιαίως)

 

Περίγραμμα Ύλης

Επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό και μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Προστασία υπερεντάσεως στις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσεως (διατάξεις προστασίας, χαρακτηριστικές λειτουργίας τους και επιλογική συνεργασία διατάξεων προστασίας). Προστασία μετασχηματιστών διανομής. Προστασία κινητήρων. Επιτρεπόμενες εντάσεις λειτουργίας, υπερφορτίσεως και βραχυκυκλώσεως καλωδίων και εναερίων γραμμών χαμηλής και μέσης τάσεως. Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσεως και εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ολοκληρωμένη πρότυπη μελέτη ηλεκτρικής εγκαταστάσεως φωτισμού και κινήσεως. Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας, διεθνείς κανονισμοί ασφαλούς έκθεσης κοινού και εργαζομένων.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Δ. Τσανάκα " Ειδικά κεφάλαια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, A' Μέρος, Προστασία Ανθρώπων και Εξοπλισμού" Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2007.
  • Πέτρου Ντοκόπουλου Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσ/νίκη, 2005.
  • Siemens "Switching, Protection and Distribution in Low-Voltage Networks", MCD Werbeagentur GmbH and VCH Publishers, 2nd Ed., Erlangen, 1994.

 

Τρέχουσα διδασκαλία