Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Περιοδικά


Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

[J1] A. Safigianni, D. Tsanakas: Short-circuit electromagnetic forces in three-phase gas insulated systems with aluminum enclosure. IEE PROCEEDINGS, Vol. 133, Pt. B, No. 5, (1986), pp. 331 - 340.

[J2] A. Safigianni, D. Tsanakas: Vereinfachte Methode zur Berechnung der elektromagnetischen Kräfte in SF6-isolierten Dreileiter-Kapselungen mit Aluminium-Mantel. etz-Archiv, Bd. 9 (1986), H. 11, S. 343-347.

[J3] D. Tsanakas, W. Meyer, A. Safigianni: Dynamische Kurzschlußbeanspruchung in Gleichstromanlagen. Archiv für Elektrotechnik 74, (1991), S. 305-313.

[J4] A. Safigianni, D. Tsanakas: Short-circuit electromagnetic forces in three phase gas insulated systems with steel enclosure. Archiv fur Elektrotecnik 75, (1991), pp. 37-43.

[J5] A. Safigianni, D. Tsanakas: Analytic approximate calculation of short-circuit electromagnetic forces in three-phase steel enclosed arrangements. European Transactions on Electrical Power Engineering (ETEP), Vol. 2, No. 4, (1992), pp. 209-214.

[J6] A. Safigianni: Short-circuit losses in three phase arrangements with nonmagnetic enclosure. Archiv für Elektrotechnik 78, No 1, (1994), pp. 57-62.

[J7] G. Salis, A. Safigianni: Economically justified modification of a radial network to an optimal form. Advances in Engineering Software 21, (1994), pp. 49 - 65.

[J8] G. Salis, A. Safigianni: Economical optimization of a radial power network based on voltage drop criterion. Advances in Engineering Software 22, (1995), pp. 1-20.

[J9] G. Salis, A. Safigianni: Optimum long-term planning of a radial primary distribution network - Part I: Data discription and first proposed network form. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 20, No. 1, (1998), pp. 35-41.

[J10] G. Salis, A. Safigianni: Optimum long-term planning of a radial primary distribution network - Part II: Development of the optimum long-term planning method. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 20, No. 1, (1998), pp. 43-51.

[J11] G. Salis, A. Safigianni: Long term optimization of radial primary distribution networks. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 21, No. 5, (1999), pp. 349-356.

[J12] A. Safigianni, D. Tsanakas: Analytic approximate calculation of losses in three phase gas insulated systems. Archiv fur Elektrotechnik 81, No 6, (1999), pp. 413-418.

[J13] A. Safigianni, G. Salis: Optimum voltage regulator placement in a radial power distribution network. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 2, (2000), pp. 879-886.

[J14] A. Safigianni, G. Salis: Optimum VAR control of radial primary power distribution networks by shunt capacitor installation. International Journal of Electrical Power & Energy Systems Vol. 23,  No. 5, (2001), pp. 389-401.

[J15] A. Safigianni: Optimization of a secondary power distribution system. International Journal of Electrical Power & Energy Systems Vol. 27, No. 2, (2005), pp. 131-138.

[J16] A. S. Safigianni, C. G. Tsompanidou: Measurements of electric and magnetic fields due to the operation of indoor power distribution substations. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20, No. 3, (2005), pp. 1800-1805.

[J17] A. S. Safigianni, A. Kostopoulou: Electric and magnetic field measurements in an indoor electric power substation. Journal of Materials Processing Technology, 181 (1-3 SPEC. ISS.), pp. 126-130.

[J18] A. S. Safigianni, C. G. Tsompanidou: Electric and magnetic field measurements in an outdoor electric power substation. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 24, No 1, (2009), pp. 38-42.

[J19]  A. S. Safigianni, S. K. Pournaras: Virtual Laboratory Arrangement for Measuring Characteristic Power System Quantities. iNEER Special Volume for 2008 "Innovations 2008", ISBN 978-0-9741252-8-2, pp.379-392.

[J20]  T. C. Kouloura, P. D. Panagiotakopoulos and A. S. Safigianni: A Systems Approach to Corporate Sustainability in Energy Management of Industrial Units. IEEE Systems Journal, Vol. 2, No. 4, (2008), pp. 442-452.

[J21]  G. N. Koutroumpezis, A. S. Safigianni, G. S. Demetzos, J. G. Kendristakis: Investigation of the Distributed Generation Penetration in a Medium Voltage Power Distribution Network. International Journal of Energy Research, Vol. 34, Issue 7, (2010), pp. 585-593.

[J22]  G. N. Koutroumpezis, A. S. Safigianni: Optimum Allocation of the Maximum Possible Distributed generation Penetration in a Distribution Network. Electric Power Systems Research, Vol. 80, No. 12, (2010), pp. 1421-1427.

[J23]  A. S. Safigianni, A. I. Spyridopoulos, V. L. Kanas: Electric and Magnetic Field Measurements in a High Voltage Center. Annals of Occupational Hygiene, Vol. 56, No. 1, (2012), pp. 18-24.

[J24]  A. S. Safigianni, G. N. Koutroumpezis, V. C. Poulios: Mixed Distributed Generation Technologies in a Medium Voltage Network. Electric Power Systems Research, Vol. 96, (2013), pp. 75– 80

[J25]  Anastasia S. Safigianni, Aristotle M. Tsimtsios: Electric and Magnetic Fields due to Rooftop Photovoltaic Units. Journal of Basics and Applied Physics. Vol. 3, No. 2, (2014), pp. 76-80.

[J26]  Anastasia S. Safigianni, George N. Koutroumpezis, Anastasios I. Spyridopoulos: Distributed Generation Effects on Large-Scale Distribution Networks, Engineering, Vol. 6, No. 1, (2014), pp. 34-41.

[J27]  Vassilis C. Nikolaidis, Evangelos Papanikolaou and Anastasia S. Safigianni: Communication-assisted overcurrent protection scheme for radial distribution systems with distributed generation. IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 7, No. 1, (2016), pp. 114-123.

Ελληνικά Τεχνικά Περιοδικά

[Ε1] A. Σαφιγιάννη, Β. Σαρρής: Αξιολόγηση επιβεβλημένης ή μη συντήρησης μετασχηματιστών διανομής. Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 126, Οκτώβριος 2002, σελ. 24-29, http://www.mte.gr/default.asp?itemID=438.

[Ε2] A. Σ. Σαφιγιάννη, Χ. Γ. Τσομπανίδου: Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε υποσταθμούς διανομής εσωτερικού χώρου. Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 163, Νοέμβριος 2005, σελ. 30-37, http://www.mte.gr/default.asp?itemID=1169.

[Ε3] Γ. N. Κουτρουμπέζης, Α. Σ. Σαφιγιάννη, Γ. Σ. Δεμέτζος, Ι. Γ. Κενδριστάκης: Διερεύνηση της Διείσδυσης Διανεμημένης Παραγωγής σε Δίκτυα Διανομής Μέσης Τάσεως. Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 210, Νοέμβριος 2009, σελ. 18-24.