Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Σύντομο βιογραφικό


Η Αναστασία Σαφιγιάννη γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1957. Πήρε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το αντίστοιχο διδακτορικό δίπλωμα (και τα δύο με «άριστα») από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) το 1981 και 1988 αντίστοιχα. Τόσο η Διπλωματική της εργασία, όσο και η διδακτορική της διατριβή είχαν ως αντικείμενο δυνάμεις βραχυκυκλώσεως και απώλειες σε μεταλλοενδεδυμένες διατάξεις.

Από το 1981 μέχρι το 1988 εργάσθηκε ως επιστημονική συνεργάτιδα , από το 1988 μέχρι το 1993 ως Λέκτορας, από το 1993 μέχρι το 2000 ως Επίκουρη Καθηγήτρια και από το 2000 μέχρι το 2014 ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜ&ΜΥ) του ΔΠΘ. Από το έτος 2014 είναι Καθηγήτρια του ίδιου Τμήματος.

Διδάσκει μαθήματα σχετικά με τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα Ηλεκτρικά Δίκτυα καταναλωτών (Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις). Έχει επιβλέψει εξήντα πέντε διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν δυνάμεις βραχυκυκλώσεως και απώλειες σε μεταλλοενδεδυμένες διατάξεις, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων συχνότητας 50 Hz στον ανθρώπινο οργανισμό, διανεμημένη ηλεκτρική παραγωγή, έξυπνα δίκτυα και συστήματα φωτισμού χώρων. Υπό την επίβλεψή της έχουν ολοκληρωθεί πέντε μεταπτυχιακές και δύο διδακτορικές διατριβές. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει πάνω από εξήντα εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Το διοικητικό της έργο στο ΤΗΜ&ΜΥ και το ΔΠΘ γενικότερα, συνίστανται σε: Πρόεδρος του ΤΗΜ&ΜΥ για δύο διετείς θητείες, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΗΜ&ΜΥ για μία διετή θητεία, Μέλος της Συγκλήτου του ΔΠΘ για τρία ακαδημαϊκά έτη, Διευθύντρια του Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων για τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων επίσης για τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων», http://sem.eng.duth.gr/greek/index.html, κλπ.

Είναι μέλος του ΤΕΕ, της CIGRE, της ΙΕΕΕ από το 1997 και πρεσβύτερο μέλος της από το 2011.

Από το έτος 2000 είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς ανταλλαγές για πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης μέσω της IAESTE.

Από το ίδιο έτος πρωτοστάτησε στη δημιουργία και είναι η σύμβουλος του φοιτητικού παραρτήματος της ΙΕΕΕ του ΤΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ.