Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Καλώς ήλθατε


Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
67100 Ξάνθη

Τηλ: 2541 0 79527
Fax: 2541 0 79526
e-mail: asafig@ee.duth.gr